173 Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng

Chúng tôi mở cửa từ Thứ 2 đến Chủ Nhật:
7h30 AM đến 7h30 PM